SÁCH TKGD NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách đuợc biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy,

đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh…”

SÁCH THAM KHẢO GIÁO DỤC

“… hỗ trợ tốt cho quý Thầy , quý Phụ huynh thêm tài liệu tham khảo nhằm

hướng dẫn cho học sinh, hoặc giúp cho con em mình học tốt hơn các môn học…”